جملات زیبا-معبر فیروزه ای

جملات زیبا همراه تصویر زیبا و آرامش بخش-بهترین جملات جهان

هوس سفر نداری...؟
نویسنده : ریحانه - ساعت ٧:٥۸ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۳ شهریور ۱۳٩۳
 

دستم از بودنت خالیست...ولی دلم تا بخواهی پر است...!

 

هوس سفر نداری ز غبار این بیابان؟


بروم کجا؟ همان ده...


دهی که مردمانش سر نان بِبُرند سرِ حق بی نوا را؟


مگر ای صبوی عاشق نبرند  طاقتِ دل...

که دهند ز آن نشانی، مه موی لیلیارا؟


چه کنم چو غم که دارم ،ره عقل از دله تو خون است...


ز همه همان نشانی، چه خوش است دلربارا...

به قلم ریحانة الشعرا

مژهاز خود راضینیشخنددوستان تخلصی چیزی بود با جان و دل پذیراییمنیشخنداز خود راضیبامن حرف نزن

قلب


 
 
 Enter your email address:

Delivered by FeedBurner