تا پاشمو وایسَـمو دوباره از سر...

 خوراک روزای سختم که تهش میرسن به شبهــای بدتر

من !

خوراکمه زمین بخورم!

تا پاشمو

وایسَـمو

دوباره از سر...

و برای عطر زدن به کسی نگاه نمی کنی !

اصلا برایت مهم نیست که دیگران هر روز عطر میزنند یا نه !

خوب بودن هم مثل عطر زدن است .

چه کار داری که دیگران خوب اند یا نه ؟!

تو برای همه خوب باش .

آنکه فهمید همیشه کنارت خواهد بود ،

و آنکس که نفهمید ؛

روزی دلش برای خوبی هایت تنگ می شود .

حقیقت نوشت

/ 1 نظر / 31 بازدید
مرادعیسوند

من نمیگویم درین عالم گرم پو، تابنده، هستی بخش چون خورشید باش تا توانی پاک، روشن مثل باران مثل مروارید باش فریدون مشیری