خودم نوکرشم...

شاد باش و از زندگیت لذت ببر 

بدان خوبی هاست که همیشه میماند

مرد باید وقتی میره خواستگاری،اینجوری برداره ببره...

بگه ممنون که تا حالا نگهش داشتین؛از حالا به بعد خودم نوکرشم...

باحال نوشت

/ 3 نظر / 42 بازدید
r&r

اینکه پست ماس[تعجب]

r&r

نه مگه خریدیمممم؟؟؟ خیلی هم خوبه.[ماچ]

وحید

نمیذارن