بالاتر از بهشت...

 

سلام بر تو ای جانباز که زیباترین فرصت پرواز را در بال های شکسته ات می توان یافت...!


خدایا

بالاتر از بهشت چه داری؟

برای زیر پاهای این پدر می خواهم...

با کسب اجازه

از تمام مادرها...

پدر نوشت

/ 0 نظر / 79 بازدید