خط تهران- مشهد است...

ڪربلا هرڪــَس نرفته

با رضا(ع) مطرح ڪـنـد

از میان پنجره فولاد

امضا می رسد...

#یا_امام_رضاجان_کمکم_کن

روز زیارتی امام رضا جانمقلب

جانم امام رضا...❤️

هر قطارےدر جهان
             ⇦از شوق سوتش ممتد است⇨

آرزویش بودنِ در خطِ
                 تهران-مشهد است...

/ 0 نظر / 87 بازدید