با زندگی معامله میکنیم

ما همه با زندگی معامله میکنیم...!

با خودمان هم معامله میکنیم!

و با کسانی که دوستشان داریم هم...!

اگر نبخشی، نمی بخشم!

خیانت کنی، خیانت می کنم!

بدی کنی، بدی می کنم!

دروغ بگویی، دروغ می گویم!

و اینگونه است که همیشه کوچک می مانیم;

باید بدانیم که با خوب، خوب بودن هنر نیست...!

بزرگترین لذت در زندگی، انجام دادن کاری است که دیگران می‌گویند: ...

"تـــو نمـی‌تــوانــی آن را انجــام دهـی"

قدرت نوشت

/ 3 نظر / 20 بازدید
hosein

عااااااااالی بود احسنت [گل]

Amirhosein

Awwwliiii booood