نون حلال...

 به سلامتی اون رفتگری که تو این هوا داره به عشق زن بچش

کوچه و خیابون رو جارو میزنه که یه لقمه نون حلال در بیاره . . .

دلم میسوزد وقتی میبینم

توی شهرداری حقوق آنهایی که جدول حل می کنند ،

بیشتر از آنهایی است که جدول تمیز می کنند ...

دل نوشت

/ 3 نظر / 26 بازدید

like :xrahbar

مرادعیسوند

روزهایم خاکی وخاکستریست/کوچه گردی بی سرو بی پا شدم/گفته بودم میروم دریاشوم/چاه آبی خشک درصحرا شدم/گم شدم،زخمی شدم،بیکس شدم/این شدن ها سخت بود اما شدم!