ﺩﻫﻨﺖ ﺭﻭ ﺑﺒﻨﺪ !

زندگی کوتاه نیست...
مشکل اینجاست که
ما زندگی را دیر شروع میکنیم!

ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺏ ﺧﻮﻧﺪﯼ
ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﻣﺴﻮﺍﮎ ﺯﺩﯼ ۲۴ﺳﺎعت
ﻣﯿﮕﺬﺭﻩ ﺩﻫﻨﺖ ﺭﻭ ﺑﺒﻨﺪ !

لازم نوشت

/ 0 نظر / 31 بازدید