تو فقط به قصه ها میمانی...

درباور من فراتر از انسانی

مادر

تو فقط به قصه ها می مانی

راشدانصاری

ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ “ﮐﻢ ﮐﻢ” ﺍﺗﻔﺎﻕ میفته
ﭘﺲ ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ “ﯾﻬﻮ” ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﯽ ﮐﻪ خیلی ﺩﯾﺮ شده واسه دوست داشتن پدر و مادرت !

یاد آور نوشت

/ 4 نظر / 36 بازدید
وحید هم استانی

[ناراحت]

مرادعیسوند

امیدوارم که همه فرزندان قدر پدران و مادران را بدانند

amir

[نگران]اینا چیه میذاری ، دل آدمو درد میاره

(hosein (garena

قربون همه مامان و بابا ها [قلب]