یعنی غذایی در کار بوده...

 بعضیا میدوند تا غذاشون هضم شه و بعضیا میدوند تا گرسنه نمونند.


وقتی ظرف میشویی شکر کن

به خاطر اینکه ظرف هایی داری که بشویی

یعنی غذایی در کار بوده

 یعنی کسی را سیر کردی

 یعنی با محبت با عشق از یکی دونفر مراقبت کردی

برایشان آشپزی کردی، میز چیده ای...

تصور کن چند میلیون نفر در این لحظه ظرفی برای شستن ندارند

 یا کسی را ندارند که برایش میز بچینند...

شکر نوشت

 

/ 1 نظر / 22 بازدید
Amirho3ein

این طولانی ترین فاصله ی چند متریه دنیاست ...