ﻫﺰﺍﺭ ﺭﺍﻩ...

 ﺍﺭﺯﺍﻥ ﻧﻔﺮﻭﺷﯿﺪ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺭاﺑﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪﯼ، ﺑﻪ ﺣﺮﻓﯽ، ﺑﻪ ﻧﻘﻠﯽ، ﺑﻪ ﻫﺪﯾﻪ ﺍﯼ، ﺑﻪ ﺍﻧﺪﮎ ﺗﻮﺟﻬﯽ...

ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻧﺘﺎﻥ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﺍﻩ ﺭﺍ امتحان کند.

 ﺁﺩﻣﻬﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎﯼ با ارزشـی که ﻣﻔﺖ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺭﺍ

ﻣﻔﺖ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ولی خیلی دیر میفهمند و حسرت میخورند...

گرگها همیشه زوزه نمیکشند...

گاهی هم میگویند:*دوستت دارم*...

و زودتر از آنکه بفهمی بره ای 

میدرند...

پاکی ات را....

و تو میمانی با تنی که بوی گرگ گرفته....

پَست نوشت

/ 1 نظر / 34 بازدید
m

ادما قدر اونی رو که دارند نمی دونند