اسارت زندگی

ماندن
به پایِ کسی کـه دوستَش داری
قَشنگترین،
اسارت زندگی است...!

حسین پناهی

روزتان را با تکه شکسته های دیروز آغاز نکنید.

هر روزی که بیدار میشویم اولین روز از باقی عمرمان است.

حرف نوشت

/ 1 نظر / 45 بازدید
r&r

چ تصویر عااااااااااااالی ای داره...........[تعجب]