بیت المال است و بس!

مردم ما از کمبود ها و کسریها گله ندارند،
آنچه مردم را می آزارد و صدایشان را در می آورد
وجود تبعیضات ناروا و سوء استفاده از بیت المال است و بس!

شهید محمد علی رجایی

  کتاب خاطراتی از شهید رجایی، حدیث جاودانگی

" تشیع مصلحت "  نابود کننده ی  " تشیع حقیقت" است .

همچنان که در تاریخ اسلام , "" اسلام حقیقت "" قربانی "" اسلام مصلحت "" شد.

 

دکتر علی شریعتی / کتاب شیعه / صفحه255

 

خاطره نوشت

 

/ 1 نظر / 26 بازدید
Amirhosein

عالیییی ... اگه الآن شخصیت های بزرگی مثل شهید رجایی و شهید بهشتی و ... زنده بودن قطعا وضع کشورمون بهتر از اینا بود ... حیف ...