یه ضرب...

حوصله ی جمع و تفریق ندارم ، یه ضرب خرابتم رفیق !

به یاد روزی که اسمم بیاد رو لب رفیقام ...

پوزخند بزنن و با پشت دست اشکاشونو پاک کنن و بگن...

هعیییییی...کی فکرشو میکرد...سرباز: میشه برم دوستمو که زخمی شده نجات بدم؟
فرمانده: ارزشش رو نداره تا تو بری اون مرده!
ولی سرباز رفت و با جنازه دوستش برگشت...
فرمانده: دیدی گفتم ارزش نداشت!!!
سرباز: چرا داشت ، وقتی رسیدم بالا سرش گفت میدونستم که میای رفیق...
 به سلامتی همه رفیقا ...

سخت نوشت


/ 8 نظر / 9 بازدید
عاغ مجتبی :)

خیـــــــــــــــــلی قشنگ بود [قلب] عـــــــــــــــــــالی بود.. سلامتی همه رفیقا ...[گل]

کبوترانه

درمورد قسمت اول پستت بگم خدا نکنه [گریه] در مورد ادامه پستت هم به سلامتی همه رفقا [تایید]

khodai

به سلامتی همه ی رفقا که یارانه ای نشد[گل][قلب]