آزادی یا ...؟!

حجاب مانند اولین خاکریز جبهه است

که دشمن برای تصرف سرزمینی حتما باید اول آن را بگیرد


اگه کفشت پاتو زد و تو از ترس قضاوت مردم پا برهنه نشدی

و درد رو به پاهات تحمیل  کردی،دیگه درمورد آزادی شعار نده

... به این میگن آزادی..!

نه به بی بند و باری و هرزگی...

فهم نوشت

/ 1 نظر / 30 بازدید
هانیه

آپــم بیا بخون و جواب بده.ممنون