نباید کم بیاره...

 

با سیگار کسی مرد نشد ولی خیلیا رو نامردی نامردی سیگاری کردن...3 >


مادر که شدم اگه دیدم پســـرم داره سیگار میکشه

یه سیلی محکم میزنم تو گوشش...

البته فقط نه واسه این که سیگار کشیده

واسه این که هم نباید سیگار میکشیده و هم پسره من نباید کم بیاره...

ضد سیگار نوشت

/ 4 نظر / 28 بازدید
m

زندگی در دشت هایی است که مرا شوق آواز می دهد... زندگی در دست هایی است که مرا، شوق پرواز می دهد...

hosein

ایول مامان با جذبه [گل]

Amirhosein

رفیق ... سبک تر کام بگیر ... تاوان خاطرات رو ریه هات نباید بدن ...