و گر نه واقعا دخلمان آمده...!

اگر می خواهید احساس خوشبختی کنید؛

تمام چیزهایی را بشمارید که دارید،

و پول قادر به خریدشان نیست.


ایمان


خانواده خوب


سلامتی خود و عزیزان


مهر و محبت


وفاداری


صداقت

دخلشان را آوردند؛

برای عده ای دخلی پر از خوبی ... و برای عده ای دیگر دخلی پر از بدی ...

دیر یا زود دخل ما را هم خواهند آورد؛

مراقب باشیم دخلمان را از چه پر میکنیم،

و گر نه واقعا دخلمان آمده...

حساب نوشت

/ 0 نظر / 23 بازدید