حرمت مرد...

 

    مـرد شدن حـاصل یـک لقـاح اتفـاقی ست
    امــا مـرد بار آمــدن و زیستــن
    حاصل تلاش و غلبــه بر سختــی هــاست،و مـردی جـاودانه شدن
    حـاصل یک عــمر نیــک نـــامی ست


 

دو جــــــــــا حـُــــرمــــــــــت مــــــــــرد
بودڹ میشـــــــــکنه
اول در آوردن ڪمربند برای
=>نامحــــــــــرم<=
دوم در آوردن ڪمربند برای
=>محـــــــــرم<=

حرمت نوشت

/ 1 نظر / 23 بازدید
زهرا

چ کردی اوووووووووووووووووووووووووووو سلام چطوری گلی خانومی؟ بابا من اصن منظورم لوسی حرف زدن نبود این ک همش تشکر میکنی رو گفتم خانومی بوس