گوش دادن...

دختری 15 ساله ، نوزادی 1 ساله به بغل داشت... مردم زیرلب بهش میگفتن فاحشه!
، اما هیچ کس نمیدونست که به این دختر در 13 سالگی تجاوز شده بود...!

 پسری 23 ساله رو مردم تنبل چاقالوصداش میکردن
، اما هیچ کس نمیدونست پسر بخاطر بیماریشه که اضافه وزن داره...!

مردم زنی 40 ساله رو سنگدل خطاب میکردن ، چون هیچ وقت روزا خونه نبود تا با بچه هاش بازی کنه و به کارهاشون برسه
اما هیچ کس نمیدونست زن بیوه ست ، و برای پر کردن شکم بچه هاش باید سخت کار کنه!

مردی 57 ساله رو مردم بی ریخت صدا میکردن ،
اما هیچ کس نمیدونست که مرد زیبایی صورتش را در راه حفظ وطنش فدا کرده !

 

و هرروز مردم من و تو رو به غلط قضاوت میکنن...!موافقین؟

گر توانستی تا آخر گوش دادن ، “قضاوت” نکنی
گوش دادن را یاد گرفته ای . . .

عمل نوشت

/ 5 نظر / 42 بازدید
m

[تایید][لبخند][گل]

وحید هم استانی

اندیشیدن دشوار ست به خاطر همین دلیل بسیاری از مردم قضاوت میکنند ...درود

مرادعیسوند

ممنون از کلامتون بسیار قابل تامل و تفکر است. قضاوت غلط کاری است بسیار بد و ناپسند[افسوس]

(hosein (garena

هعییییی ، خیلی حق ها تو این قضاوت های نا درست پایمال میشه [ناراحت]

وحید هم استانی

ما اگه قبل از این که قضاوت کنیم کمی درست فکر کنیم و اتفاق های دیگه ای رو هم مد نظر داشته باشیم هیچ وقت قضاوت نمیکنیم برام تجربه شده...اندیشیدن هم خیلی سخته اونقدر سخته که بابت یه لحظه اش ثواب هفتاد سال رو بهش دادن