چشم بسته این قمــــار را می بَرم..!

روی من شرط ببنــد!

تمام ِدلها را رد کـــرده ام !

چشم بسته این قمــــار را می بَرم..!

آرام می گیرم،

حتی به همین

“صبر کن درست می شود” ها …

آرام نوشت

/ 1 نظر / 41 بازدید
مهدی

فق همین... صبر کن درست میشه.. نمیدونم کی...