ببین دختر بابات...!!

حرف های عاشقانه را بگذار برای بعد...

امشب

دلم گرفته

دست هایت را باز کن...

میخوام دستشو بذارم رو قلبم بگم :

ببین دخــتر بابات !!

این قلب واسه تو میزنه

پس با قهر کردنت منو از بین نبر ...

ناز نوشت

/ 1 نظر / 38 بازدید
hosein

هعییییییی[ناراحت]