# جملات_قشنگ

گیر کرده ام در دل ابرها...

دِلِ مَـــــنکُــــلــبـــۀ بـــارانــیـستـــــــ ...وَ تُـــــو ،آن بـــارانِ بــــی اِجــــازهِ ای ؛کِــــه نـاگــــهــــان دَر اِحــســــاسِ مَـــــــن ،چِـــکِّــــــه مـــــی کُـــنــــــی... شبیه بارانی که ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 21 بازدید