خدا تو را چگونه بیشتر دوست دارد...

 خواهرم کاش این باطن پاکی که می گویی

ظاهرش هم خدایی شود...

خواهرم کاش بدانی خدایی که دلت با اوست

حجاب را چقدر دوست می دارد...

و می دانم که می دانی خدا تو را چگونه بیشتر دوست دارد...

 

 

حق نوشت

/ 9 نظر / 9 بازدید
محمد رضایی

ای خواهرم کتش شما هم بدانی با دیدن ظاهر کسی به باطنش تیشه نزنیم.......... البته حجاب=امنیت

عاغ مجتبی :)

امیدوارم همه ارزش حجاب رو بدونن [ناراحت] زیبا بود[گل]

کبوترانه

خیلی خوب بود [لبخند][گل] ممنون که به وبم سر زدی و ممنون بابت نظرات [خجالت][قلب]

نخل کویر

ﺧﺪاﯾﺎ ، ﻫﺮﻛﺲ ﺑﯿﺎدم ﻫﺴﺖ ؛ ﺗﻮ ﺑﯿﺎدش ﺑﺎش ؛ اﮔﺮ ﻛﻨﺎرم ﻧﯿﺴﺖ ؛ ﺗﻮ ﻛﻨﺎرش ، ﺑﺎش ؛ اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ ؛ ﺗﻮ ﭘﻨﺎﻫﺶ ﺑﺎش ؛ و اﮔﺮﻏﻢ دارد ؛ ﺗﻮ ﻏﻤﺨﻮارش ﺑﺎش ؛؛ اﻟﺘﻤﺎس دﻋﺎ

عاغ مجتبی :)

زیبا بود شاید ربط نداشته باشه ولی قشنگه: ha$htpar! says: همیشه سخت ترین نقش نمایش به بهترین بازیگر تعلق دارد شاکی سختی های دنیا نباش شاید تو بهترین بازیگر خدا باشی . . . [لبخند]

مصطفی

کلا ظاهر وباطن باهم خوبن منم تایید میکنم

mahdi

اسلام آمریکایی