نادان به کار خود مطمئن!

 بزرگترین مشکل دنیا این است که دانا به کار خود شک دارد و نادان به کار خود مطمئن!

به یاد داشته باش :

شکم گرسنه را میتوان سیر کرد

اما چشم گرسنه را هرگز...!

تفکر نوشت

/ 0 نظر / 27 بازدید